hoogrendementsglas premies 2011

Hoogrendementsglas premies 2011

 Sommige mensen hebben het geluk dat ze reeds isolatieglas hebben laten plaatsen voor 2012 en deze factuur ook reeds betaald hebben in 2011. Indien u één van deze gelukkingen bent, maakt u kans op volgende hoogrendementsglas premies.

premies hoogrendementsglas

Federale belastingvermindering voor de plaatsing van isolatieglas

Voorwaarden om kans te maken op deze hoogrendementsglas premie:

 

 • Het geleidingscoëfficient (weergegeven door U) moet lager liggen, of gelijk zijn, aan 2,0 W/m2.K.
 • De factuur moet door een geregistreerde aannemer of energiedeskundige worden geleverd, evenals hetbetalingsbewijs.
 • De factuur is betaald in 2011

Premiebedrag:

 • Belastingsvermindering van 40% tot maximaal €2830,00 – overdraagbaar naar de drie volgende jaren.

>>> Meer info over deze hoogrendementsglas premie? Klik hier!

Netbeheerder Eandis – hoogrendementsglas premie voor superisolerende beglazing

Voorwaarden om kans te maken op deze premie:

 • De U-waarde is kleiner dan, of gelijk aan 1,3 W/m2.K.
 • Kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/leveringsbon!) van de hoogrendementsbeglazing met vermelding van merk, type, aantal m² en U-waarde.
 • Factuurdatum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011.
 • Beglazing moet geplaatst worden door een geregistreerd aannemer.
 • Niet van toepassing op veranda’s en terrasoverkappingen.

Premiebedrag:

 • 10 euro per vierkante meter.
 • Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.
 • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest ‘beschermde afnemer’ bij de premieaanvraag te voegen.

Meer info over wie beschermde afnemer is, vindt u in het aanvraagformulier in bijlage en op www.eandis.be.

>>> Meer info over deze hoogrendementsglas premie? Klik hier!

***Tip***:
Bereken de U-waarde die u heeft door hier te klikken.

Andere premies

Hou deze site goed in de gaten om op de hoogte te blijven van alle veranderingen inzake premies voor isolerend glas!

 • Hoogrendementsglas premies in 2012
 • Hoogrendementsglas premies in 2013
 • Hoogrendementsglas premies in 2014
 • Hoogrendementsglas premies in 2015
 • Hoogrendementsglas premies in 2016