hoogrendementsglas premies 2014

Premies hoogrendementsglas 2014

In 2014 verandert er niet veel aan de premies die worden gegeven voor energiebesparende maatregelen die je treft door hoogrendementsglas te plaatsen. Hieronder sommen we alle premies van het nieuwe jaar kort op.

premies hoogrendementsglas

Premie van netbeheerder Eandis of Infrax

infrax premie eandis premie hoogrendementsglasVoorwaarden reeds gebouwde woningen:

 • De woning moet sinds ten laatste 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet van Eandis of Infrax zijn aangesloten.
 • Aanbouw of uitbreiding van de woning krijgt deze premie niet. (verandas komen ook niet in aanmerking, lichtkoepels komen wel in aanmerking!)
 • Er zijn kopies van facturen die opgemaakt zijn nodig. Dit zijn bijgevolg de aankoopfacturen van de levering en plaatsing. Belangrijk is dat op deze facturen het volgende staat: merk, type, aantal m2, U-waarde hoogrendementsglas.
 • Ook nodig is het volgende: Een attest van de aannemer waarop wordt vermeldt:
  – hoogrendementsglas (U-waarde van max. 1,1 W/m²K) ter vervanging van enkel glas.
  – hoogrendementsglas (U-waarde van max. 0,8 W/m²K) ter vervanging van enkel of dubbel glas.

Premiebedrag:

  • Bij vervanging enkel glas: 12 €/m² (U-waarde max 1,1 W/m²K)
  • Bij vervanging enkel of dubbel glas: 15 €/m² (U-waarde max 0,8 W/m²K)

 

Deze premie online aanvragen

Een premie aanvragen kan slechts tot 12 maanden na de factuurdatum, stel dit dus niet uit, want het is mogelijk dat je aanvraag eerst verschillende malen wordt afgekeurd wegend ontbrekende documenten.

Zorg ervoor dat je scans hebt van 1. alle facturen van levering en plaatsing (geen offertes, leveringsbonnen, kasticketjes of pro-forma-facturen!). Op deze facturen moet het merk, type en U-waarde van het glas en het aantal m² zijn genoteerd.
2. Attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.

Als je het statuut hebt van een ‘beschermde afnemer’, voeg dan ook een kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat toe.

Ga vervolgens naar de website van Eandis of Infrax om deze facturen online aan te vragen.
Kies de premie van het jaar dat overeenstemt met de factuurdatum!

BTW-tarief van 6% voor renovatie van woningen ouder dan 5 jaar

Voorwaarden:

 • Woning is ouder dan vijf jaar
 • Werken moeten uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers.

Premiebedrag:

 • Vermindering van de BTW van 21% naar 6%.

 

Andere hoogrendementsglas premies

Afhankelijk van de regio waarin je woont, bestaan er nog enkele andere premies. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld ook nog de Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen, waarop sommige individuen kans maken.