Hoogrendementsglas premies 2016

Het moest er natuurlijk wel een keer van komen. Vanaf 2016 worden heel wat premies stilletjes aan afgebouwd door de Vlaamse overheid.
Het gaat om een afbouw van de premies voor dak- en muurisolatie en hoogrendementsglas.
Denk je dus aan verbouwingen en wil je nog profiteren van een tegemoetkoming van de overheid? Wacht dan niet te lang en laat hoogrendementsglas nog dit jaar installeren.

hoogrendementsglas premies

Premie bij nieuwbouwwoning

Je maakt nog steeds kans op twee premies bij nieuwbouwwoningen. En beiden zijn ze heel interessant.

E-peilpremie van de netbeheerder: Korting op de onroerende voorheffing

Het E-peil geeft weer hoe energie efficiënt jouw woning is. Dat wordt berekent aan de hand van verschillende zaken, zoals isolatie, ventilatie, verwarming en oriëntatie van de woning.

Hoe lager jouw E-peil is, hoe minder je zal moeten betalen voor de onroerende voorheffing, en dat gedurende vijf jaar.

Premiebedrag

  • Is het E-peil vastgesteld op E-40 of minder (meer dan E-30) dan krijg je een korting van maar liefst 50% op de onroerende voorheffing, gedurende 5 jaar.
  • Is het E-peil vastgesteld op E-3o f minder, dan moet je de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar niet betalen. Een korting van 100% dus!

Meer info vind je op Infrax.beEandis.be en op Energiesparen.be.

 

Energielening

Geen premie of korting, maar zeker ook de moeite waard om te vermelden is de energielening die de overheid aanbiedt.
Men kan een bedrag tot maximaal 10000 euro lenen (en terug te betalen binnen 5 jaar) en betaalt daar slechts een intrest percentage van 2% op af.

Bepaalde groepen hoeven zelf geen extra intrest percentage te betalen. Om geen intrest te betalen moet je aan één of meer van deze voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
  • Jouw bruto gezinsinkomen is lager dan 16965,47 euro. Dat wordt verhoogd met 3140,77 euro per gezinslid dat geen aanvrager is.
  • Je zit in schuldbemiddeling en kan je energiefactuur niet betalen.
  • De dienst OCMW begeleidt jou omdat je de facturen voor gas en/of elektriciteit niet kan betalen.
  • Je bent een eigenaar van een woning die via een sociaal verhuurkantoor een woning verhuurt aan bovenstaande personen.

 

Een energielening aanvragen gebeurt via lokale entiteiten. In sommige gemeenten bestaan deze entiteiten niet en daar kan je dus geen gebruik maken van zo’n goedkope lening.

 

Verbeteringspremies

De overheid heeft beloofd de verbetingspremies (gegeven door Eandis of Intrax) vanaf 2016 te hervormen.
Hier is nog geen nieuwe info over gegeven. Kijk regelmatig terug voor updates.

 

BTW-tarief van 6% voor renovatie van woningen ouder dan 5 jaar

 

Voorwaarden:

  • Woning moet ouder of tenminste 5 jaar zijn.
  • Geregistreerde aannemers moeten alle werken uitvoeren en de factuur opstellen.

Premiebedrag:

  • Vermindering van de BTW naar 6 %, in plaats van de oorspronkelijke 21%.