Hoogrendementsglas premies 2017

Premies voor hoogrendementsglas in 2017 blijven grotendeels hetzelfde als in 2016. Spijtig genoeg zijn er de laatste jaren al heel wat premies gekomen en gegaan, maar gelukkig zijn er nog wel enkele overgebleven! In 2017 heeft de overheid duidelijk zijn best gedaan en zijn er zelfs enkele bijgekomen!
Indien je volop in de verbouwingen zit, of aan enkele verbouwingen denkt raden wij aan om niet al te lang meer te wachten. Het zou immers best kunnen dat de komende jaren ook onderstaande premies worden afgeschaft. Of toch dat er in de budgetten wordt gesnoeid! Maar dat is slechts (slechte) toekomstmuziek… Want nu zijn deze premies voor 2017 nog steeds in de wacht te slepen. Hieronder een overzicht.hoogrendementsglas premies

Premie bij nieuwbouwwoningen

Voor iedereen die een nieuwbouwwoning kan neerpoten zijn deze twee premies erg interessant:

E-peilpremie van de netbeheerder: Korting op de onroerende voorheffing

Het E-peil (‘Energie peil’) is een nummertje die je huis krijgt opgekleefd om te zien hoe energie efficiënt jouw woning werd gebouwd.
Om dit te berekenen wordt een ingewikkelde berekening gemaakt waarbij isolatiewaardes, ventilatie in je woning, verwarmingsefficiëntie en de oriëntatie van de woning in kaart worden gebracht.
Hoe langer deze berekening uitvalt, hoe gunstiger voor jou! Want bij een laag nummer krijg je een (fikse!) korting op je onroerende voorheffing gedurende vijf jaar.

Premiebedrag

 • Het E-peil is minder dan E-40, maar wel meer dan E-30: In totaal 50% korting op de onroerende voorheffing.
 • Het E-peil is minder dan E-30 : Gedurende vijf jaar moet je helemaal geen onroerende voorheffing betalen! Een fikse korting dus!

Bekijk zeker de website van jouw netbeheerder om alle regels en wetgeving omtrent deze premie raad te plegen:
– Infrax.be
– Eandis.be
– Energiesparen.be

 

BENO-pas

Nog een premie die uitgaat van de netbeheerders. Wanneer je drie of meer energiebesparende maatregelen neemt voor je woning (waaronder bvb. hoogrendementsglas) óf twee premies in combinatie met een ventilatiesysteem binnen een periode van vijf jaar krijg je nog een extra bonus op de premies van de netbeheerder.

Uiteraard zijn ook hier voorwaarden aan verbonden:

 • Je moet uiterlijk aangesloten zijn op hetel ektriciteitsdistributienet op 31-12-2005 óf de stedenbouwkundige vergunning moet ten laatste zijn aangevraagd op 31-12-2005.
 • Investeringen in deze energiebesparende maatregelen moet je kunnen aantonen met een eindfactuur die ten vroegste op 1/1/2017 werd gemaakt.
 • Er moeten minstens drie energiebesparende werken zijn uitgevoerd. Dit kan zijn:
  • Dak- of zoldervloerisolatie
  • Buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie.
  • Kelderisolatie
  • Vloerisolatie op volle grond.
  • Nieuwe beglazing, waaronder hoogrendementsglas.
  • Zonneboiler.
  • Warmtepompen.
  • Hoewel ventilatiesystemen geen aparte aantoonbare premies hebben, krijg je bij deze maatregel (en twee anderen van deze lijst) ook een premie.Vergeet niet dat al deze energiebesparende maatregelen ook hun eigen voorwaarden hebben en dat ook hier aan voldaan moet worden vooraleer je de eindpremie ook nog eens krijgt.
 • Alle investeringen zijn uitgevoerd binnen een tijdspanne van maximum vijf jaar, gezien vanaf de eindfactuur van de eerste investering.

Meer info? Kijk hier.

 

Overzicht van alle premies

Dit zou een erg lang en ingewikkeld artikel worden als we alle uitzonderingen en dergelijke ook worden opgesomd. Mocht je interesse hebben in meer informatie, mogelijke uitzonderingen wilt nakijken of de procedure wilt nakijken raad ik aan om even op de website van de Vlaamse overheid rond te zoeken. Alle premies voor hoogrendementsglas vind je op deze specifieke pagina.

 

Extra: de energielening

Akkoord, dit is in feite geen premie maar het is geen slecht idee om er ook even over na te denken.
Een investering zoals hoogrendementsglas kost al gauw enkele duizenden euro’s. Om je toch te helpen om deze aankoop te sponsoren, rijkt de Vlaamse overheid energieleningen uit aan een erg laag intresten percentage: 2%. Daarop heb je ook nog een uitzondering, waar je helemaal geen intrest moet betalen. Hiervoor moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

Bepaalde groepen hoeven zelf geen extra intrest percentage te betalen. Om geen intrest te betalen moet je aan één of meer van deze voorwaarden voldoen:

 • Het ziekenfonds staat je bij met een verhoogde tegemoetkoming.
 • Het totale bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan 16965,47 euro per gezin. Dit kan verhoogd worden met 3140,77 euro per gezinslid buiten de premieaanvrager.
 • Je hebt moeilijkheden met het betalen van je energiefactuur en doet beroep op schuldbemiddeling OF de OCMW staat je daarbij bij.
 • Je bent een eigenaar van een woning die via een sociaal verhuurkantoor de woonst verhuurt aan een van bovenstaande categorieën.

Met deze lening kan je maximaal 10,000 euro lenen en dit moet worden terugbetaald binnen (maximaal) vijf jaar.
Interesse in deze lening? Vraag het na bij je lokale overheid, want niet iedere gemeente of stad biedt deze mogelijkheid aan!

 

Extra 2: BTW-tarief van 6% voor renovatie van woningen ouder dan 5 jaar

Indien je samenwerkt met geregistreerde vakmannen krijg je een aanzienlijk voordeel op de totaalprijs van alle verbeteringswerken die je laat uitvoeren.
Indien je woning ouder is dan vijf jaar wordt het BTW bedrag van 21% naar 5% gehaald. Een mooie korting van 16%! Op enkele duizenden euro’s is dat natuurlijk niet niks…