Hoogrendementsglas premies 2018

Ook in 2018 kun je weer premies aanvragen voor het plaatsen van hoogrendementsglas. Er zijn verschillende premies te verkrijgen die aangeboden worden door: de rijksoverheid, lokale overheden en de netbeheerder. Er zit dan ook vast wel een premie bij die voor jou kan gelden. Denk erom dat sommige premies een beperkte looptijd hebben (of zelfs al zijn afgelopen) en dat je dus op tijd bent met het aanvragen ervan.

premies hoogrendementsglas 2018

Premies van de netbeheerder

De netbeheerder keert verschillende premies uit als je besluit om over te gaan op hoogrendementsglas. Voorwaarden zijn dat het gaat om een bestaande woning en dat deze is aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006. We zetten premies van de netbeheerder hieronder voor je op een rijtje.

  1. Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas

Als je overgaat tot het plaatsen van hoogrendementsglas in een bestaande woning of appartement dan kun je daar een premie voor krijgen van de netbeheerder. De premie bedraagt tien euro per vierkante meter. Voor beschermde afnemers (mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen) geldt een premie van 56 euro per vierkante meter. De plaatsing moet uitgevoerd worden door een aannemer. Er zijn een aantal aanvullende voorwaarden waar je aan moet voldoen. Deze kun je terugvinden op de site van de Vlaamse overheid. Hier kun je ook zien hoe de procedure in zijn werk gaat en hoe je een aanvraag moet doen.

  1. De totaalrenovatiebonus (BENO- pas)

Als je drie of meer energiebesparende maatregelen neemt, kunt je in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus (ook wel BENO- pas genoemd). Onder deze energiebesparende maatregelen valt ook de aanschaf van hoogrendementsglas. Je moet dan wel minstens vijf vierkante meter aan nieuwe beglazing hebben aangeschaft met een U- waarde van maximaal 1,1 W/m2K. Als je deze premie, combineert met twee andere energiebesparende premies kom je dus in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus. De energiebesparende maatregelen moeten allen uitgevoerd zijn binnen een periode van vijf jaar. De toekenning van deze bonus gebeurt automatisch. De netbeheerder houdt dit voor je bij. De minimale premie voor een eengezinswoning is 1250 euro en voor een appartement 625 euro. Voor de aanvullende voorwaarden verwijzen we je naar de site van de Vlaamse overheid.

  1. Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in raamvervanging en muurisolatie

Als je het schrijnwerk (de volledige ramen, niet alleen het glas) hebt vervangen en daarbij de muren hebt geïsoleerd, kom je in aanmerking voor een combinatiepremie. Ondanks dat deze premie al is afgeschaft, kun je deze nog wel aanvragen. Dit kan als de eerste investering in 2016 en de tweede in 2017 werd gefactureerd (met een tussenliggende tijd van maximaal twaalf maanden). Deze premie bedraagt, voor de vervanging van hoogrendementsglas, minimaal 48 euro per vierkante meter. De combinatiepremie telt overigens niet mee voor de totaalrenovatiebonus (zie hierboven). Voor alle aanvullende voorwaarden van deze premie verwijzen we je naar de site van de Vlaamse overheid.

  1. Premies voor sociale isolatieprojecten voor huurwoningen

Deze premie is ingesteld om slecht geïsoleerde huurwoningen beter te isoleren. Onder deze sociale isolatieprojecten valt ook het zogenaamde sociale beglazingsproject, waarmee je een premie krijgt voor het plaatsen van hoogrendementsglas. Zowel de huurder als de verhuurder moeten akkoord gaan met het uitvoeren van dit project. Er wordt een Projectpromoter aangesteld die de hele procedure begeleidt en uitvoert. Om voor deze premie in aanmerking te komen, moet je behoren tot een bepaalde doelgroep. Voorbeelden van deze doelgroepen zijn: beschermde afnemers, mensen met een actieve budgetmeter of mensen die huren bij een sociaal verhuurkantoor. Of je in aanmerking komt voor deze premie, welke voorwaarden er precies zijn en hoe de procedure in zijn werk gaat, kun je lezen op de site van de Vlaamse overheid.

  1. De burenpremie voor collectieve renovatieprojecten

Je kunt samen met negen andere huiseigenaren meedoen aan een collectief renovatieproject. Onder dit renovatieproject valt ook het vervangen van de beglazing door hoogrendementsglas. Voorwaarden zijn dat alle tien de huizen in dezelfde gemeente zijn gelegen en dat alle tien deelnemers inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel (in dit geval dus het vervangen van beglazing). Er wordt een speciale projectbegeleider aangewezen door de netbeheerder. Behalve de premie die ieder huis sowieso hiervoor krijgt van de netbeheerder, kan de projectbegeleider nog een extra premie tegemoetzien van maximaal vierhonderd euro per woning. Om van deze extra premies te kunnen profiteren, is het is de bedoeling dat één van de tien huiseigenaren als projectbegeleider optreedt, die vervolgens de premie weer verdeelt onder alle huiseigenaren. Aan welke voorwaarden je moet voldoen om projectbegeleider te worden en voor meer informatie over de burenpremie verwijzen we je naar de site van de Vlaamse overheid.

premie hoogrendementsglas 2018

Overige premies

Behalve de premies van de netbeheerder zijn er nog meer premies die je kunt krijgen voor het plaatsen van hoogrendementsglas. Informatie over deze premies lees je hieronder.

  1. De Vlaamse renovatiepremie

Als je een woning hebt die meer dan dertig jaar oud is en zowel het glas als het schrijnwerk van je woning vervangt, kom je in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie. Zowel de bewoner (tevens huiseigenaar) als de verhuurder kan in aanmerking komen voor deze premie. Of je in aanmerking komt voor deze premie is onder andere afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Ook moet je voor minimaal 2500 euro aan facturen kunnen overleggen. Als deze facturen worden goedgekeurd, krijg je een premie die twintig tot dertig procent van deze facturen beslaat met een maximum van tienduizend euro. Je kunt twee keer in aanmerking komen voor de renovatiepremie. Op de site van de Vlaamse overheid vind je alle aanvullende voorwaarden en hoe de aanvraag en het verloop van de procedure in zijn werk gaat.

  1. De Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie kent veel overeenkomsten met de Vlaamse renovatiepremie, maar kent soepelere voorwaarden. Bij de verbeteringspremie gaat het om vervanging van glas en schrijnwerk van je woning als die meer dan 25 jaar oud is (en niet dertig). Ook als huurder kun je nu in aanmerking komen voor deze premie (kan bij de renovatiepremie niet). Daarbij mag je de verbeteringspremie drie keer aanvragen, waarbij de aanvragen elkaar mogen overlappen. De facturen die je moet overleggen, moeten minstens het dubbele bedragen van de premie die je krijgt. Op de site van de Vlaamse overheid vind je alle aanvullende voorwaarden en hoe de aanvraag en het verloop van de procedure in zijn werk gaat.

premie hoogrendementsglas 2018

Subsidies van gemeenten en provincies

Er zijn gemeenten en provincies die apart subsidie geven op het plaatsen van hoogrendementsglas. Een voorbeeld hiervan is de goedkope tot zelfs renteloze lening voor energiebesparende maatregelen. Aangezien veel gemeenten deze lening aanbieden, zullen we deze nader toelichten. Voor alle andere premies verwijzen we je naar je eigen gemeente of provincie.

De goedkope tot zelfs renteloze lening voor energiebesparende maatregelen

Deze lening houdt in dat je tot een bedrag van maximaal vijftienduizend euro kunt lenen voor het nemen van energiebesparende maatregelen van je woning. Hieronder valt ook het plaatsen van hoogrendementsglas. De lening moet binnen acht jaar worden terugbetaald tegen een rente van (meestal) twee procent. Kwetsbare doelgroepen mogen de lening in tien jaar terugbetalen en zij hoeven geen rente te betalen. Deze lening loopt nog tot het eind van 2018 en voor de kwetsbare doelgroepen loopt de lening in 2019 ook verder.

hoogrendementsglas premie 2018